Илгертеден ич ара чыр-чатактар күч-кубаттуу чоң мамлекеттерди бөлүп-жаруунун себеби болуп келген, буга Улуу Кыргыз дөөлөтү жакшы мисал, биз мамлекеттүүлүккө ээ болгону мындай катачылыкка жол бербешибиз керек.

Биздин пикирлештер биргеликте тарыхтан сабак алууну жана келечекти айкын түшүнүү менен партияны «Ынтымак» деп атоону чечтик. Анткени ынтымак бар жерде гана жаратмандык бар жана күч бирдикте, бул биздин жана сиздин партиянын негиз болуучу идеологиясы болуп саналат. «Шаардыктардын ынтымагы – шаардын ийгилигинин кепилдиги!»

Өзгөрүүлөр бизден башталат!

Поделиться
Политическая партия "Ынтымак"